Specifieke trajecten
Specifieke (advies en onderzoek) trajecten zoals verbeteringsprogramma's cultuurmetingen en ongevalsonderzoek en analyse van werkprocessen. Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen wij u ondersteunen in specifieke adviestrajecten. Wij worden niet gehinderd door bedrijfsspecifieke gegevens en kunnen op deze manier een objectief onderzoek verrichten.
Voor incidenten onderzoek maken wij gebruik van reeds beproefde instrumenten zoals Storybuilder en Tropod . Zowel voor trendanalyse als diepgaand onderzoek naar mogelijke oorzaken kunnen wij u ondersteunen.

Offshore-gas-eiland