Digitaal managementsysteem
Het digitaal beheersen van management systemen zoals het publiceren van handboeken (procedures, instructies en formulieren) , bijhouden van personeelsgegevens, trainingen, werkplekinspecties, incidenten e.d. via een Intranet of internet omgeving.


Under construction