Vosse Total Care Support

V.T.C.S. B.V. is een organisatie- en adviesbureau. Wij zijn ondernemingen van dienst op het gebied van advies, (project)ondersteuning, klantgerichte software applicaties en het verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van arbeidsveiligheid, bedrijfshulpverlening en managementzorgsystemen.
Vosse Total Care Support richt zich op de volgende activiteiten:

  • Opzetten, onderhouden, implementeren, begeleiden van (her)certificering en toetsen van managementsystemen, zoals VCA, VCU en OHSAS 18001;
  • Projectondersteuning als Project V&G-coördinator;
  • Specifieke (advies en onderzoek) trajecten zoals verbeteringsprogramma's cultuurmetingen en ongevalsonderzoek;
  • Het uitvoeren van interne audits, leveranciersaudits, bedrijfsaudits en project Risico Inventarisatie & Evaluatie;
  • Opzetten, beschrijven en testen van calamiteitenplannen, ontruimingsplannen, ontruimingstekeningen en bedrijfshulpverleningsorganisaties;
  • Het organiseren en geven van opleidingen en instructie zoals VCA, EHBO, BHV en op maat gemaakte specifieke trainingen;
  • Het digitaal beheersen van management systemen zoals het publiceren van handboeken (procedures, instructies en formulieren) , bijhouden van personeelsgegevens, trainingen, werkplekinspecties, incidenten e.d. via een Intranet of internet omgeving.
  • Het leveren van High vis werkkleding welke wij kunnen voorzien van uw logo. Speciaal in kleine oplages

Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid verbeteren op de werkvloer is voor ons een uitdaging... Met een aantal punten en systematische aanpak kunnen we de arbeidsveiligheid op de werkvloer verbeteren. Denk hierbij aan: Betrokkenheid Top Down en Bottom Up (betrokkenheid van het management en op de werkvloer), Goed voorbeeld doet goed volgen (de leidinggevenden bepalen de norm), Beïnvloed veiligheidsgedrag (NO blame culture en niet afrekenen op "ongeval" cijfers) en Stel benodigde middelen beschikbaar. Bovendien is het communiceren over resultaten (terugkoppeling) belangrijk om te zorgen dat een "veiligheidscultuur” ontstaat en veranderingen van structurele aard zijn zodat er niet terugvallen wordt in de oude sleur en gewoontes.

Door jarenlange ervaring en samenwerking met betrouwbare partners bent u ervan verzekerd dat afspraken worden nagekomen en dat de geleverde diensten voldoen aan uw eisen en wensen.